Tôi biết rằng đối với nhiều người, bóng đá Mỹ đầy bạo lực và rất nguy hiểm.  Nhưng đối với tôi, đây là những chất xúc tác.

 Trong thế giới bóng đá kiểu Mỹ, bạn có thể thoải mái trút bỏ cảm xúc của mình qua một quả bóng nhỏ, và mọi người sẽ không quan tâm quá nhiều đến chấn thương.  Thế giới này khiến tôi khao khát, vì vậy tôi đã mở trang web này để chia sẻ sự tự do tuyệt vời này đến nhiều người hơn.